بهترین های پزشکی و پرستاری | اوردامین : کد های مخفی گوشی سامسونگ گلکسی
بهترین های پزشکی و پرستاری | اوردامین : کد های مخفی گوشی سامسونگ گلکسی
  • اوردامین
  • طراحی وب
1401
تير
10
جمعه
شمارنده
بازدید امروز : 3919 بازدید
کل بازدید کنندگان امروز : 684 نفر
بازدید کل : 50406730 بازدید
حاضرین در سایت : 62 نفر

تاریخ شروع شمارشگر : 94/03/01

عمر سایت : حدود 7 سال پیش

تعداد کل مطالب : 1210

کد های مخفی گوشی سامسونگ گلکسی
کد های مخفی گوشی سامسونگ گلکسی
*#06# (Display IMEI number)
*#1234# (Display current firmware)
*#*#4636#*#* (Diagnostic and general settings mode)
*#*#7780#*#* (Factory soft reset)
or *#7780#
*2767*3855# (Factory hard reset to ROM firmware default settings)
*2767*4387264636# (To display product code)
*#272*imei#* (Display/change CSC code)
or *#272*HHMM#*
*#*#1472365#*#* (GPS test settings)
*#*#197328640#*#* (Service mode main menu)
*#12580*369# (SW & HW Info)
*#232337# (Bluetooth Address)
*#232331# (Bluetooth Test Mode)
*#232338# (WLAN MAC Address)
*#0228# (ADC Reading)
*#32489# (Ciphering Info)
*#2263# (RF Band Selection)
*#9090# (Diagnostic ConfiguratioN)
*#7284# (USB I2C Mode Control)
*#232339# (WLAN Test Mode)
*#0842# (Vibra Motor Test Mode)
*#0782# (Real Time Clock Test)
*#0673# (Audio Test Mode)
*#0*# (General Test Mode)
*#872564# (USB Logging Control)
*#4238378# (GCF Configuration)
*#0283# (Audio Loopback Control)
*#1575# (GPS Control Menu)
*#3214789650# (LBS Test Mode)
*#745# (RIL Dump Menu)
*#03# (NAND Flash S/N)
*#0589# (Light Sensor Test Mode)
*#0588# (Proximity Sensor Test Mode)
*#273283*255*3282*# (Data Create Menu)
*#34971539# (Camera Firmware Update)
*#526# (WLAN Engineering Mode)
*#746# (Debug Dump Menu)
*#9900# (System Dump Mode)
*#44336# (Sofware Version Info)
*#273283*255*663282*# (Data Create SD Card)
*#3282*727336*# (Data Usage Status)
*#7594# (Remap Shutdown to End Call TSK)
*#0289# (Melody Test Mode)
*#2663# (TSP / TSK firmware update)
*#528# (WLAN Engineering Mode)
*#7412365# (Camera Firmware Menu)
or *#*#34971539#*#*
*#80# (Unknown)
*#07# (Test History)
*#3214789# (GCF Mode Status)
*#272886# (Auto Answer Selection)
*#8736364# (OTA Update Menu)
*#301279# (HSDPA/HSUPA Control Menu)
*#7353# (Quick Test Menu)
*2767*4387264636# (Sellout SMS / PCODE view)
*#7465625# (View Phone Lock Status)
*7465625*782*# (Configure Network Lock NSP)
*7465625*27*# (Insert Network Lock Keycode NSP/CP)
#7465625*27*# (Insert Content Provider Keycode)
#7465625*782*# (Insert Partitial Network Lock Keycode)
*7465625*77*# (Insert Network Lock Keycode SP)
#7465625*77*# (Insert Operator Lock Keycode)
*7465625*638*# (Configure Network Lock MCC/MNC)
#7465625*638*# (Insert Network Lock Keycode)


نویسنده : amin mah
تاریخ ارسال : سه شنبه ، 97/02/18 ، در ساعت 11:42

نظرات برای کد های مخفی گوشی سامسونگ گلکسی

نام و نام خانوادگی شما *
آدرس ایمیل شما
آدرس وب شما
متن نظر *
حمیدرحیمی در تاریخ 99/10/17 ساعت 06:42 گوشی وصل نمیشودبه تلوزیون
اله بخش اربابی در تاریخ 00/10/14 ساعت 18:39 چطوری از این کدها استفاده میشود
amin mah در تاریخ 00/10/16 ساعت 00:06 برای استفاده از کد ها،کافیه کد رو شماره گیری کنید