بهترین های پزشکی و پرستاری | اوردامین : سرعت ها و عمق های تنفس
  • اوردامین
  • طراحی وب
1398
ارديبهشت
30
دو شنبه
شمارنده
بازدید امروز : 2832 بازدید
کل بازدید کنندگان امروز : 98 نفر
بازدید کل : 19860615 بازدید
حاضرین در سایت : 8 نفر

تاریخ شروع شمارشگر : 94/3/01

عمر سایت : حدود 4 سال پیش

تعداد کل مطالب : 1094
سرعت ها و عمق های تنفس
سرعت ها و عمق های تنفس
یوپنه:(Eupnea) 
 تنفس طبیعی به میزان 14-20تنفس دردقیقه

برادی پنه:
تنفس کندترازحالت طبیعی(کمتراز10تنفس دردقیقه)باعمق طبیعی وریتم منظم به دلیل افزایش فشارداخل جمجمه ،آسیب های مغزی ومصرف بیش ازحدداروها

تاکی پنه:
تنفس های تندوسطحی بیش از24 تنفس دردقیقه به دلیل پنومونی،ادم ریوی،اسیدوزمتابولیک،سپتی سمی،دردشدیدیاشکستگی دنده

هیپوونتیلاسیون:
تنفس نامنظم وسطحی

هیپرآپنه:
افزیش عمق تنفس

هیپرونتیلاسیون:
افزایش سرعت وعمق تنفس وزمان دم وبازدم تقریبا برابر است(اگرعلت آن کتواسیدوزدیابتی باشدتنفس کاسمال نامیده میشود)

آپنه:
دورهای قطع یاوقفه تنفس باطول متغیر،آپنه ممکن است به صورت کوتاه درضمن بیماری های تنفسی دیگر ایجاد شودمثل آپنه ضمن خواب که درصورت تداوم می تواند حیات رابه مخاطره بیندازد.

شین استوک:
سیکل های منظم که سرعت وعمق تنفس افزایش ومتعاقباکاهش یابد تانهایتا وقفه تنفسی(معمولاحدود20ثانیه)ایجاد شود،طول دوره های آپنه متغیراست ولی به تدریج طولانی تر میشوند.بنابراین بایدزمان آن ثبت وگزارش شود،به دلیل آسیب های قلبی یاآسیب مرکز تنفسی به وجود می آید.

تنفس بایوت :
دوره های تنفس طبیعی3-4تنفس همراه بادوره های متغیرآپنه(معمولا10-60ثانیه)هم چنین تنفس آتاکسیک نامیده شده است همراه بابی نظمی کامل است،درموارد دپرسیون تنفسی ناشی ازمسمومیت دارویی وصدمات مغزی باسطح فعالیت طبیعی مدولا ایجاد میشود.

تنفس انسدادی:
طولانی شدن مرحله بازدمی تنفس 
درموارد تنگی راه هوایی ایجادشده ودر آسم ،COPDوبرونشیت مشاهده میشود.
نویسنده : amin mah
تاریخ ارسال : دوشنبه ، 97/02/31 ، در ساعت 23:12

نظرات برای سرعت ها و عمق های تنفس

نام و نام خانوادگی شما *
آدرس ایمیل شما
آدرس وب شما
متن نظر *