بهترین های پزشکی و پرستاری | اوردامین : شعر نوﺍﺭ قلب(ECG) ‏ ﺗﺸﺨﯿﺺﺍﻧـﻔﺎﺭﮐﺘﻮﺱ ﻣﯿﻮﮐﺎﺭﺩ(MI)
  • اوردامین
  • طراحی وب
1399
مهر
09
چهار شنبه
شمارنده
بازدید امروز : 4849 بازدید
کل بازدید کنندگان امروز : 297 نفر
بازدید کل : 41832044 بازدید
حاضرین در سایت : 66 نفر

تاریخ شروع شمارشگر : 94/03/01

عمر سایت : حدود 5 سال پیش

تعداد کل مطالب : 1197
شعر نوﺍﺭ قلب(ECG) ‏ ﺗﺸﺨﯿﺺﺍﻧـﻔﺎﺭﮐﺘﻮﺱ ﻣﯿﻮﮐﺎﺭﺩ(MI)

شعر نوﺍﺭ قلب(ECG) ‏ ﺗﺸﺨﯿﺺﺍﻧـﻔﺎﺭﮐﺘﻮﺱ ﻣﯿﻮﮐﺎﺭﺩ(MI)

ﺁﻧـﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﻢ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﺑﺮ ﻫـﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﮑــﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺩﯾـﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﻠـﺐ، ﺣﯿـﻦ ِ ﺳﮑﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘـﯽ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﺍﮔﺮ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾـﺪ

ﺩﺭ ﻧـﻮﺍﺭ ِ ﻗـﻠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺍﺧﺘـﻼﻝ ﺁﯾــﺪ ﭘــﺪﯾﺪ

ﻟﯿـﺪِ ﺩﻭﻡ، ﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﯼ ﻭﯼ ﺍﻑ ﺍﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ

ﻣﺮﺗـﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﮑﺘــﻪ ﯼ ﺩﯾـﻮﺍﺭﻩ ﯼ ﺗﺤﺘــﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ

ﻟﯿــﺪِ ﻭﯼ ﯾﮏ ﺗـﺎ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺧــﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺩﻫــﻨﺪ

ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺳﻤﺖِ ﻗـﺪﺍﻣﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨــﺪ


ﺣﻔـﻆ ﮐﻞ ِ ﻟﯿــﺪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ:

ﻟﯿـﺪِ ﺍﻭﻝ، ﻭﯼ ﺷﺶ ﻭ ﻭﯼ ﭘــﻨﺞ ﺑﺎ ﺍﯼ ﻭﯼ ﺍﻝ ﺍﺳﺖ !

ﺍﯾــﻦ ﺗـﻤﺎﻡِ ﻟﯿــﺪ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﯾــﻊ ِ " ﺍﻡ ﺁﯼ " ﺑــﻮﺩ

ﮔﺮﭼﻪ ﺗـﻔﻬﯿﻤﺶ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻓﺮﺳﺎﯼ ﺑﻮﺩ

ﺩﻓـﺘﺮ ﺍﻧـﺪﯾﺸﻪ ﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣـﺎﻥ ﭘــﺮ ﻧـﻮﺭ ﺑﺎﺩ

ﺩﺭﺩ ﻭ ﺑـﯿﻤــﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻧـﺪﺍﻡ ﻇﺮﯾـﻔﺖ ﺩﻭﺭ ﺑــﺎﺩ
در پریکاردیت ST elevation خندان است
 اما در ایسکمی اخمو
نویسنده : amin mah
تاریخ ارسال : چهارشنبه ، 97/03/16 ، در ساعت 23:42

نظرات برای شعر نوﺍﺭ قلب(ECG) ‏ ﺗﺸﺨﯿﺺﺍﻧـﻔﺎﺭﮐﺘﻮﺱ ﻣﯿﻮﮐﺎﺭﺩ(MI)

نام و نام خانوادگی شما *
آدرس ایمیل شما
آدرس وب شما
متن نظر *